SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Yönetim Sistemi

Tesisimizin tüm yönetim süreçlerini kapsayacak şekilde uyarlanabilen ve geliştirilebilen bir  Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS)'nin temel çerçevesini oluşturmakta ve politikalarını ortaya koymaktadır. Yönetim sistemimizin temeli risk analizine dayanmaktadır. Çevre, sosyal, toplum, kültür, ekonomi, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik başlıklarında risk analizi yapılmaktadır. Riskler analiz edildikten sonra risklerin gerçekleşmesi durumunda yapılacakları belirleyen bir kriz yönetim politikamız ve sistemimiz de bulunmaktadır. Hedeflere ulaşılması halinde yeni hedefler belirlenmektedir. Ulaşılamaması durumunda uygulamalarımız gözden geçirilir.

Tesisimiz sürdürülebilirlikle ilgili olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın yükümlülüklerini yerine getireceğini ve sürdürülebilirlik performansının artırılması için sürdürülebilir yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

 

Yasal Uyum

Tesisimiz, yürürlükteki yasa, mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uymayı taahhüt eder, bunların güncel bir listesini bulundurur ve bunlarla ilgili personelini düzenli olarak bilgilendirir, personele gerekli eğitimleri sağlar.

 

Paydaşlar ve İletişim

Tesisimiz, tanıtımda tüm kesimlere doğru bilgi verir. Tanıtımda her zaman gerçek görsel materyal kullanır. İnternet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer basılı ve yazılı kanallarında ve pazarlama iletişiminde, ürün ve hizmetleri açısından şeffaf ve gerçekçi bir yapıya sahiptir. Tesisimizde sürdürülebilirlik performansımız, politikalarımız ve uygulamalarımız ile ilgili olarak müşterilerimizden, kamu kurumlarından, belediyelerden, çalışanlardan, çevre halkından ve diğer ilgili tüm kişi ve kurumlardan geri bildirim almayı hedefleyen bir sistem mevcuttur. Bu sistem aracılığıyla hem personelimizin hem de müşterilerimizin geri bildirimlerini alırız.

Müşteri deneyimi: Tesisimizde müşteri memnuniyetine önem verilir. Müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ile ilgili yukarıda açıklanan sistemden gelen geri bildirimleri içerir. Alınan sonuçların analizi yapılır. Olumsuz geri bildirimler kaydedilir ve gerekli önlemler alınır.

 

Erişilebilirlik

Tesisimiz, imkanlar dahilinde herkes için erişilebilir turizm hizmetleri sunmayı taahhüt eder ve erişilebilirlik düzeyi hakkında müşterileri ve paydaşlarını internet sitesi aracılığıyla açık ve doğru şekilde bilgilendirir. Yalnızca fiziksel engelliler değil, görme, işitme gibi engeller dolayısıyla turizm faaliyetlerine katılamayan misafirlerimiz için de sürekli iyileştirmeler yapmaya gayret göstermekteyiz.

 

Satın Alma

Bu konuda; yerel, çevreye duyarlı, adil ticarete dayalı ve verimli satın almaya yönelik politikaları içermektedir. Tesisimizce mal ve hizmet kaynaklarımız  izlenmektedir. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlikle ilgili sertifikalarını, bilgi ve belgeleri kontrol etmekteyiz.

Yerel Satın Alma: Tesisimiz mal ve hizmet satın alırken kaliteli ve makul fiyatlı olması kaydıyla yerel tedarikçilere öncelik vermektedir.

Çevreye Duyarlı Satın Alma: Tesisimiz satın alımda çevreye duyarlı bir politika izlemektedir, gıda ve katı atığı azaltmak üzere verimli satın alma, enerji tasarrufu ve su tasarrufuna önem vermektedir.

Verimli Satın Alma: Satın alma politikamız, yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş malları tercih etmektedir.

 

Kültürel Sürdürülebilirlik Politikası

Kültürel Mirasın Sunulması: Tesisimiz, yerel halkının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Geleneksel ve çağdaş yerel kültürün otantik unsurları mutfağımızda, tasarımımızda, dekorasyonda değerlendirir.

Eserler: Tesisimiz, tarihsel ve arkeolojik eserleri alıp satmaz, ticaretine aracılık etmez ve bunları sergilemez.

Sürdürülebilir Yerel Gastronominin Tanıtımı: Tesisimiz yerel ürünlerin tanıtılması ve tüketimine öncelik vermektedir. Tüm faaliyetlerinde gastronomide sürdürülebilirliği sağlamak için yenilikçi ve yaratıcı uygulamalar ortaya koymaktadır.

 

Enerji ve Çevre

Enerji Tasarrufu: Tesisimizde enerji tasarrufu politikası bulunmaktadır. Politika, enerji tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını ve yenilenebilir enerji kullanımını içermektedir. Mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kullanımına öncelik vermektedir. Tesisimiz, enerji tüketiminin yüksek olduğu faaliyetleri belirlemekte, bu alan ve faaliyetlerde enerji tüketimini azaltma faaliyetleri uygulamaktadır (ısı yalıtım sistemleri, enerji tüketim sınıfı bulunan cihazlardan düşük tüketimlilerin tercih edilmesi, akkor gibi yüksek enerji tüketimli aydınlatmalar yerine led ampullerin kullanımı vs.). Ayrıca tesisimiz enerji tasarruflu ekipmanlar kullanmaktadır.

 

Su Yönetimi ve Atık Su

Tesisimizin, su tasarrufu politikası bulunmaktadır. Politikamız, su tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını içermektedir. Tesisimizin bulunduğu bölgede su riski durumu belirlenmiştir. Risk analizinde su riski ayrıca değerlendirilmiştir, su yönetimi planı yapılmıştır. Su kullanımının ölçümü ve takibi ile su tüketiminin azaltılması hedef ve raporlamaları içermektedir.

 

Gıda Atığı ve Katı Atık

Tesisimizde bir “Katı Atık Yönetim Planı” vardır. Plan, atık üretiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, atıkların azaltılmasını, yeniden kullanımını, geri dönüşümü ve atık bertarafını içermektedir. Katı atıklar gıda, geri dönüşebilir, zehirli/tehlikeli ve organik gibi türlerine göre ayrıştırılmakta, ayrıştırılırken geri dönüşüm ve yeniden kullanım durumları gözetilmektedir. Gıda atıkları da dahil olmak üzere katı atıklar türe göre ölçülmektedir. Tesisimizde misafir veya geceleme başına katı atık miktarı hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Katı atık yönetimi ile ilgili "Sıfır Atık Yönetmeliği" mevzuatına uyum sağlanmaktadır.

 

Fırsat Eşitliği

Otelimizde cinsiyet, ırk, din, engellilik ve başka şekillerde ayrımcılık yapmadan istihdam fırsatları sunulmaktadır. Cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.  Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız. Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz. Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız. Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız. Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz. İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz. Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz.

 

Sera Gazı Ve Karbon Ayak İzi Azaltma Faaliyetlerimiz

Otelimiz Palandöken de yer aldığı için ulaşım otelin temin ettiği servis araçları ile gerçekleşmektedir. Ayrıca şehir dışından gelen personellerimiz  otele yürüme mesafesi olan lojman da konakladıkları için ulaşımı yürüyerek sağlamaktadırlar.

Enerji Tüketimi: Otelimiz de sıcak su ihtiyacını karşılamak güneş ışığından faydalanmak amacıyla elektrik üretimi için güneş panelleri mevcuttur.

Enerji Tasarrufu: Yöresel gıda satın alma tercihi ile son tüketiciye ulaşana kadar harcanan enerji ve yakıt tasarrufuna katkıda bulunur.

Elektronik Alımı & Tüketimi:  Satın alma departmanı, satın alacağı elektronik ürünleri sadece ihtiyacı oranında satın alır.

 

 Biyoçeşitliliği, Doğal Hayatı Ve Yaban Hayatını Koruma Politikamız

Gelecek kuşakların canlı türlerini tanıma hakkı bulunmaktadır. Ekosistem tahribatı, iklim değişikliği ve afet riski arasındaki sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan, sağlıklı insan yaklaşımıyla biyolojik çeşitliliğin yaşamsal ve sosyoekonomik değer ve önemini anlıyor, biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak için çalışacağımızı taahhüt ediyoruz. Ekosistem hizmetlerini desteklemek için habitat oluşturmaya, toprak oluşumuna, besin maddesi döngüsüne ve su döngüsüne katkı sağlamak adına sorumluluklar alıyor, kültürel anlamda destek sunmak için de rekreasyon ve estetik değerlere, eğitsel ve ilham verici değerlere, ahlaki ve ruhani değerlere, bilim ve eğitime katkı sağlamayı hedefleyerek planlamalar yapıyoruz.

 

10.02.2024  / Rev.00